Bóng đèn Mercury

  • Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 200 W/2 L1

    Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 200 W/2 L1

    Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 200 W/2 L1

    Phân phối Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 200 W/2 L1

    • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
    • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
    • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

    Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

    Đọc tiếp
  • Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 200 W/4

    Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 200 W/4

    Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 200 W/4

    Phân phối Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 200 W/4

    • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
    • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
    • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

    Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

    Đọc tiếp
  • Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 200 W/DC TM

    Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 200 W/DC TM

    Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 200 W/DC TM

    Phân phối Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 200 W/DC TM

    • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
    • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
    • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

    Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

    Đọc tiếp
  • Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 201 W/HS-D2

    Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 201 W/HS-D2

    Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 201 W/HS-D2

    Phân phối Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 201 W/HS-D2

    • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
    • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
    • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

    Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

    Đọc tiếp
  • Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 350 W/S

    Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 350 W/S

    Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 350 W/S

    Phân phối Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 350 W/S

    • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
    • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
    • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

    Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

    Đọc tiếp
  • Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 350W

    Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 350W

    Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 350W

    Phân phối Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 350W

    • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
    • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
    • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

    Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

    Đọc tiếp
  • Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 50 W/3

    Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 50 W/3

    Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 50 W/3

    Phân phối Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 50 W/3

    • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
    • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
    • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

    Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

    Đọc tiếp
  • Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 500 W/B

    Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 500 W/B

    Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 500 W/B

    Phân phối Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 500 W/B

    • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
    • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
    • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

    Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

    Đọc tiếp
  • Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HXP R 120 W/17C

    Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HXP R 120 W/17C

    Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HXP R 120 W/17C

    Phân phối Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HXP R 120 W/17C

    • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
    • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
    • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

    Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

    Đọc tiếp
  • Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HXP R 120 W/45 C UV

    Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HXP R 120 W/45 C UV

    Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HXP R 120 W/45 C UV

    Phân phối Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HXP R 120 W/45 C UV

    • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
    • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
    • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

    Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

    Đọc tiếp
  • Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HXP R 120 W/45 C VIS

    Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HXP R 120 W/45 C VIS

    Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HXP R 120 W/45 C VIS

    Phân phối Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HXP R 120 W/45 C VIS

    • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
    • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
    • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

    Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

    Đọc tiếp
  • Đèn Mercury USHIO USH102D 100W

    Đèn Mercury USHIO USH102D 100W

    Đèn Mercury USHIO USH102D 100W

    Phân phối Đèn Mercury USHIO USH102D 100W

    • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
    • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
    • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

    Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

    • Mã sản Phẩm:
    • Công suất: 100 Watts
    • Điện áp: 20 Volt
    • Chiều dài: 3,54 inch
    • Đường kính: .39 inch
    • Tuổi thọ trung bình: 200 giờ
    Đọc tiếp
  • Đèn Mercury USHIO USH102DH100W

    Đèn Mercury USHIO USH102DH 100W

    Đèn Mercury USHIO USH102DH 100W

    Phân phối Đèn Mercury USHIO USH102DH 100W

    • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
    • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
    • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

    Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

    • Mã sản Phẩm:
    • Công suất: 100 Watts
    • Điện áp: 20 Volts
    • Chiều dài gốc: 3,54 inches
    • Đường kính: .39 inch
    • Tuổi thọ trung bình: 200 giờ
    Đọc tiếp
  • Đèn Mercury USHIO USH103D 100W

    Đèn Mercury USHIO USH103D 100W

    Đèn Mercury USHIO USH103D 100W

    Phân phối Đèn Mercury USHIO USH102D 100W

    • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
    • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
    • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

    Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

    • Mã sản Phẩm:
    • Công suất: 100 Watts
    • Điện áp: 20 Volts
    • Chiều dài gốc: 3,54 inches
    • Đường kính: .39 inch
    • Tuổi thọ trung bình: 300 giờ
    Đọc tiếp
  • Đèn Mercury USHIO USH250D 250W

    Đèn Mercury USHIO USH250D 250W

    Đèn Mercury USHIO USH250D 250W

    Phân phối Đèn Mercury USHIO USH250D 250W

    • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
    • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
    • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

    Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

    • Mã sản Phẩm:
    • Công suất định mức: 250 Watts
    • Dòng định mức: 6.5 Amps
    • Điện áp định mức: 40 Volts
    • Tổng lượng thông lượng: 12.500lm
    • Tuổi thọ trung bình: 1.000 giờ
    Đọc tiếp
  • Đèn Mercury USHIO USH350DS 350W

    Đèn Mercury USHIO USH350DS 350W

    Đèn Mercury USHIO USH350DS 350W

    Phân phối Đèn Mercury USHIO USH350DS 350W

    • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
    • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
    • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

    Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

    • Mã sản Phẩm:
    • Công suất: 350 Watts
    • Điện áp: 60 Volts
    • Dòng: 5.8 Amps
    • Burning Position: Vertical +/- 45 Degrees
    • Total Luminous Flux: 18,000(lm)
    • Tuổi Thọ: 1,000 Hours
    Đọc tiếp