Bóng đèn Mercury

 • Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 200 W/2 L1

  Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 200 W/2 L1

  Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 200 W/2 L1

  Phân phối Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 200 W/2 L1

  • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
  • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
  • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

  Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

  Đọc tiếp
 • Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 200 W/4

  Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 200 W/4

  Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 200 W/4

  Phân phối Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 200 W/4

  • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
  • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
  • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

  Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

  Đọc tiếp
 • Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 200 W/DC TM

  Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 200 W/DC TM

  Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 200 W/DC TM

  Phân phối Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 200 W/DC TM

  • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
  • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
  • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

  Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

  Đọc tiếp
 • Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 201 W/HS-D2

  Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 201 W/HS-D2

  Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 201 W/HS-D2

  Phân phối Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 201 W/HS-D2

  • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
  • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
  • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

  Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

  Đọc tiếp
 • Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 350 W/S

  Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 350 W/S

  Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 350 W/S

  Phân phối Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 350 W/S

  • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
  • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
  • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

  Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

  Đọc tiếp
 • Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 350W

  Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 350W

  Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 350W

  Phân phối Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 350W

  • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
  • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
  • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

  Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

  Đọc tiếp
 • Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 50 W/3

  Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 50 W/3

  Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 50 W/3

  Phân phối Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 50 W/3

  • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
  • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
  • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

  Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

  Đọc tiếp
 • Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 500 W/B

  Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 500 W/B

  Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 500 W/B

  Phân phối Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HBO 500 W/B

  • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
  • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
  • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

  Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

  Đọc tiếp
 • Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HXP R 120 W/17C

  Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HXP R 120 W/17C

  Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HXP R 120 W/17C

  Phân phối Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HXP R 120 W/17C

  • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
  • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
  • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

  Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

  Đọc tiếp
 • Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HXP R 120 W/45 C UV

  Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HXP R 120 W/45 C UV

  Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HXP R 120 W/45 C UV

  Phân phối Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HXP R 120 W/45 C UV

  • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
  • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
  • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

  Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

  Đọc tiếp
 • Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HXP R 120 W/45 C VIS

  Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HXP R 120 W/45 C VIS

  Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HXP R 120 W/45 C VIS

  Phân phối Bóng Đèn Mercury Osram/Sylvania HXP R 120 W/45 C VIS

  • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
  • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
  • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

  Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

  Đọc tiếp
 • Đèn Mercury USHIO USH102D 100W

  Đèn Mercury USHIO USH102D 100W

  Đèn Mercury USHIO USH102D 100W

  Phân phối Đèn Mercury USHIO USH102D 100W

  • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
  • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
  • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

  Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

  • Mã sản Phẩm:
  • Công suất: 100 Watts
  • Điện áp: 20 Volt
  • Chiều dài: 3,54 inch
  • Đường kính: .39 inch
  • Tuổi thọ trung bình: 200 giờ
  Đọc tiếp
 • Đèn Mercury USHIO USH102DH100W

  Đèn Mercury USHIO USH102DH 100W

  Đèn Mercury USHIO USH102DH 100W

  Phân phối Đèn Mercury USHIO USH102DH 100W

  • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
  • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
  • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

  Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

  • Mã sản Phẩm:
  • Công suất: 100 Watts
  • Điện áp: 20 Volts
  • Chiều dài gốc: 3,54 inches
  • Đường kính: .39 inch
  • Tuổi thọ trung bình: 200 giờ
  Đọc tiếp
 • Đèn Mercury USHIO USH103D 100W

  Đèn Mercury USHIO USH103D 100W

  Đèn Mercury USHIO USH103D 100W

  Phân phối Đèn Mercury USHIO USH102D 100W

  • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
  • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
  • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

  Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

  • Mã sản Phẩm:
  • Công suất: 100 Watts
  • Điện áp: 20 Volts
  • Chiều dài gốc: 3,54 inches
  • Đường kính: .39 inch
  • Tuổi thọ trung bình: 300 giờ
  Đọc tiếp
 • Đèn Mercury USHIO USH250D 250W

  Đèn Mercury USHIO USH250D 250W

  Đèn Mercury USHIO USH250D 250W

  Phân phối Đèn Mercury USHIO USH250D 250W

  • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
  • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
  • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

  Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

  • Mã sản Phẩm:
  • Công suất định mức: 250 Watts
  • Dòng định mức: 6.5 Amps
  • Điện áp định mức: 40 Volts
  • Tổng lượng thông lượng: 12.500lm
  • Tuổi thọ trung bình: 1.000 giờ
  Đọc tiếp
 • Đèn Mercury USHIO USH350DS 350W

  Đèn Mercury USHIO USH350DS 350W

  Đèn Mercury USHIO USH350DS 350W

  Phân phối Đèn Mercury USHIO USH350DS 350W

  • ✅ Giá cực tốt,  ✅ Bảo hành 1 đổi 1
  • ✅ Cam kết đúng hàng chính hãng,✅ Hàng luôn có sẵn, đa dạng mặt hàng.
  • ✅ Hotline: 0966.112.712 hoặc anh Vinh: 0937.005.655.

  Chính sách đại lý, số lượng lớn, công trình vui lòng liên hệ để được tư vấn.

  • Mã sản Phẩm:
  • Công suất: 350 Watts
  • Điện áp: 60 Volts
  • Dòng: 5.8 Amps
  • Burning Position: Vertical +/- 45 Degrees
  • Total Luminous Flux: 18,000(lm)
  • Tuổi Thọ: 1,000 Hours
  Đọc tiếp